Ngày:

STT
Quận/Huyện
Phường/Xã
Mã trạm
Vị trí Đo
Thời gian
22/6(?)
21/6 (?)
19/6 (?)
Báo động
1Quy nhon testQuy Nhon102Quy Nhon22/06/2024000
2Vĩnh ThạnhVĩnh Thuận0003Hồ Tà Niêng22/06/2024000
3Vĩnh ThanhVĩnh Thịnh0004Hồ Hòn Lập22/06/2024000
4Vĩnh ThạnhVĩnh Quang0005Xã Vĩnh Quang22/06/2024000
5Vĩnh ThạnhVĩnh Sơn0006Xã Vĩnh Sơn22/06/2024000
6Vĩnh ThạnhVĩnh Kim0007Xã Vĩnh Kim22/06/2024000
7Vĩnh ThạnhVĩnh Hiệp0008Xã Vĩnh Hiệp22/06/2024000
8An LãoAn Toàn0009Thôn 1 Xã An Toàn22/06/2024000
9An NhơnNhơn Khánh0011Đập Bảy Yến22/06/2024000
10An NhơnNhơn Lộc0012Đập Đồng Lợi22/06/2024000
11An NhơnP. Bình Định0013Đập Tháp Mão22/06/2024000
12An NhơnNhơn Thành0014Xã Nhơn Thành22/06/2024000
13An NhơnNhơn Hạnh0015Xã Nhơn Hạnh22/06/2024000
14Phù CátTT Ngô Mây0016Xí nghiệp KTCTTL 222/06/2024000
15Phù CátCát Thắng0017Đập Lão Tâm22/06/2024000
16Phù CátCát Hiệp0018UBND xã Cát Hiệp22/06/2024000
17Phù CátCát Nhơn0019UBND Xã Cát Nhơn22/06/2024000
18Phù CátCát Hưng0020Hồ Mỹ Thuận22/06/2024000
19Phù CátCát Tường0021Hồ Tường Sơn22/06/2024000
20Quy NhơnBùi Thị Xuân0023Phường Bùi Thị Xuân22/06/2024000
21Quy NhơnTrần Quang Diệu0024P. Trần Quang Diệu22/06/2024000
22Tây SơnBình Tân0025Hồ Thuận Ninh22/06/2024000
23Tây SơnBình Tường0026Đập Văn Phong22/06/2024000
24Tây SơnTây Phú0027Xã Tây Phú22/06/2024000
25Tây SơnBình Nghi0028Xã Bình Nghi22/06/2024000
26Tây SơnTây Xuân0029Xã Tây Xuân22/06/2024000
27Tây SơnBình Hoà0030Xã Bình Hoà22/06/2024000
28Tây SơnTây Giang0031Thôn Nam Giang, Xã Tây Giang22/06/2024000
29Tây SơnVĩnh An0033Xã Vĩnh An22/06/2024000
30Tuy PhướcPhước Hiệp0034Xí nghiệp KTCTTL 422/06/2024000
31Tuy PhướcPhước Thanh0035UBND xã Phước Thành22/06/2024000
32Tuy PhướcPhước Lộc0036UBND xã Phước Lộc22/06/2024000
33Tuy PhướcPhước An0037UBND xã Phước An22/06/2024000
34Vân CanhCanh Vinh0038Hồ Ông Lành22/06/2024000
35Vân CanhTT Vân Canh0039Hồ Suối Đuốc22/06/2024000
36Vân CanhCảnh Hiển0040Hồ Quang Hiển22/06/2024000
37Vân CanhCanh Vinh0041Xã Canh Vinh22/06/2024000
38Vân CanhCanh Hoà0042Xã Canh Hoà22/06/2024000
39Thanh testThanh test106Tex QN thanh22/06/2024000
40An NhơnNhơn Lộc0045Đập Đồng Lợi22/06/2024000
41An NhơnNhơn Hưng0046Đập Tháp Mão22/06/2024000
42An NhơnNhơn Hoà0047Đập Thạnh Hoà 122/06/2024000
43An LãoAn Toàn0050UBND An Toàn22/06/2024000
44Tây SơnTây Giang0032Thôn Hữu Giang, Xã Tây Giang22/06/2024000
45Vân CanhCanh Liên0044Làng Chồm, xã Canh Liên22/06/2024000
46Vĩnh ThạnhVĩnh Hảo0051Làng K11, xã Vĩnh Hảo22/06/2024000
47Tây SơnTây Thuận0052Thượng Sơn, Tây Thuận22/06/2024000
48Tây SơnBình Thuận0053UBND xã Bình Thuận22/06/2024000
49An NhơnNhơn Hậu0054UBND xã Nhơn Hậu22/06/2024000
50An NhơnNhơn Thọ0055UBND xã Nhơn Thọ22/06/2024000
51Phù CátCát Trinh0056Hồ Suối Chay22/06/2024000
52Phù CátCát Thắng0057UBND xã Cát Thắng22/06/2024000
53Tuy PhướcPhước Thành0058Hồ Cây Thích22/06/2024000
54Vân CanhCanh Thuận0059Làng Hà Văn Trên22/06/2024000
55Vân CanhCanh Thuận0060UBND xã Canh Thuận22/06/2024000
56Vân CanhCanh Vinh0061Thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh22/06/2024000
57Vân CanhCanh Liên0062Làng Cát, xã Canh Liên22/06/2024000
58Phù CátCát Tường0063Hồ Cửa Khâu22/06/2024000
59Phù CátCát Hanh0064Hồ Bờ Sề22/06/2024000
60Phù CátCát Trinh0065Hồ Suối Chay22/06/2024000
61Phù MỹMỹ Đức0066Hồ Phú Hà22/06/2024000
62Phù MỹMỹ Trinh0067Hồ Trung Sơn22/06/2024000
63Phù MỹMỹ Hiệp0068Hồ Chí Hòa 222/06/2024000
64Phù MỹMỹ Thọ0069Hồ Hóc Nhạn22/06/2024000
65Phù MỹMỹ Phong0070Hồ Suối Sổ22/06/2024000
66Phù MỹMỹ An0071Hồ Đá Bàn22/06/2024000
67Phù MỹMỹ Chánh Tây0072Hồ Chòi Hiền22/06/2024000
68Phù MỹMỹ Lộc0073Hồ Vạn Định22/06/2024000
69Phù MỹMỹ Lộc0074Hồ Cây Sung22/06/2024000
70Phù MỹMỹ Châu0075Hồ Hóc Hòm22/06/2024000
71Phù MỹMỹ Hòa0076Hồ Tây Dâu22/06/2024000
72An LãoAn Tân0077Hồ Sông Vố22/06/2024000
73Hoài ÂnÂn Đức0078Hồ Phú Thuận22/06/2024000
74Hoài ÂnÂn Phong0079Hồ An Đôn22/06/2024000
75Hoài NhơnHoài Châu0080Hồ Hố Giang22/06/2024000
76Hoài NhơnHoài Đức0081Hồ Hóc Cau22/06/2024000
77Hoài NhơnHoài Mỹ0082Hồ Cây Khê22/06/2024000
78Tây SơnBình Thành0083Hồ Hòn Gà22/06/2024000
79Tuy PhướcPhước Thành0084Hồ Cây Da22/06/2024000
80Quy NhơnNhơn Phú0085Đập Phú Hòa22/06/2024000

Chú giải

  • -   : Dưới 50 mm
  • -   : Từ 50 - 100mm
  • -   : Từ 100 - 200mm
  • -   : Lớn 200 mm

Copyright © Chi cục thuỷ lợi Bình Định

Thiết kế Website Công ty TNHH ATGIS