Ngày:

STT
Quận/Huyện
Phường/Xã
Mã trạm
Vị trí Đo
Thời gian
2/10(?)
1/10 (?)
29/9 (?)
Báo động
1Quy nhon testQuy Nhon102Quy Nhon02/10/2023000
2Vĩnh ThạnhVĩnh Thuận0003Hồ Tà Niêng02/10/2023000
3Vĩnh ThanhVĩnh Thịnh0004Hồ Hòn Lập02/10/2023000
4Vĩnh ThạnhVĩnh Quang0005Xã Vĩnh Quang02/10/2023000
5Vĩnh ThạnhVĩnh Sơn0006Xã Vĩnh Sơn02/10/2023000
6Vĩnh ThạnhVĩnh Kim0007Xã Vĩnh Kim02/10/2023000
7Vĩnh ThạnhVĩnh Hiệp0008Xã Vĩnh Hiệp02/10/2023000
8An LãoAn Toàn0009Thôn 1 Xã An Toàn02/10/2023000
9An NhơnNhơn Khánh0011Đập Bảy Yến02/10/2023000
10An NhơnNhơn Lộc0012Đập Đồng Lợi02/10/2023000
11An NhơnP. Bình Định0013Đập Tháp Mão02/10/2023000
12An NhơnNhơn Thành0014Xã Nhơn Thành02/10/2023000
13An NhơnNhơn Hạnh0015Xã Nhơn Hạnh02/10/2023000
14Phù CátTT Ngô Mây0016Xí nghiệp KTCTTL 202/10/2023000
15Phù CátCát Thắng0017Đập Lão Tâm02/10/2023000
16Phù CátCát Hiệp0018UBND xã Cát Hiệp02/10/2023000
17Phù CátCát Nhơn0019UBND Xã Cát Nhơn02/10/2023000
18Phù CátCát Hưng0020Hồ Mỹ Thuận02/10/2023000
19Phù CátCát Tường0021Hồ Tường Sơn02/10/2023000
20Quy NhơnBùi Thị Xuân0023Phường Bùi Thị Xuân02/10/2023000
21Quy NhơnTrần Quang Diệu0024P. Trần Quang Diệu02/10/2023000
22Tây SơnBình Tân0025Hồ Thuận Ninh02/10/2023000
23Tây SơnBình Tường0026Đập Văn Phong02/10/2023000
24Tây SơnTây Phú0027Xã Tây Phú02/10/2023000
25Tây SơnBình Nghi0028Xã Bình Nghi02/10/2023000
26Tây SơnTây Xuân0029Xã Tây Xuân02/10/2023000
27Tây SơnBình Hoà0030Xã Bình Hoà02/10/2023000
28Tây SơnTây Giang0031Thôn Nam Giang, Xã Tây Giang02/10/2023000
29Tây SơnVĩnh An0033Xã Vĩnh An02/10/2023000
30Tuy PhướcPhước Hiệp0034Xí nghiệp KTCTTL 402/10/2023000
31Tuy PhướcPhước Thanh0035UBND xã Phước Thành02/10/2023000
32Tuy PhướcPhước Lộc0036UBND xã Phước Lộc02/10/2023000
33Tuy PhướcPhước An0037UBND xã Phước An02/10/2023000
34Vân CanhCanh Vinh0038Hồ Ông Lành02/10/2023000
35Vân CanhTT Vân Canh0039Hồ Suối Đuốc02/10/2023000
36Vân CanhCảnh Hiển0040Hồ Quang Hiển02/10/2023000
37Vân CanhCanh Vinh0041Xã Canh Vinh02/10/2023000
38Vân CanhCanh Hoà0042Xã Canh Hoà02/10/2023000
39Thanh testThanh test106Tex QN thanh02/10/2023000
40An NhơnNhơn Lộc0045Đập Đồng Lợi02/10/2023000
41An NhơnNhơn Hưng0046Đập Tháp Mão02/10/2023000
42An NhơnNhơn Hoà0047Đập Thạnh Hoà 102/10/2023000
43An LãoAn Toàn0050UBND An Toàn02/10/2023000
44Tây SơnTây Giang0032Thôn Hữu Giang, Xã Tây Giang02/10/2023000
45Vân CanhCanh Liên0044Làng Chồm, xã Canh Liên02/10/2023000
46Vĩnh ThạnhVĩnh Hảo0051Làng K11, xã Vĩnh Hảo02/10/2023000
47Tây SơnTây Thuận0052Thượng Sơn, Tây Thuận02/10/2023000
48Tây SơnBình Thuận0053UBND xã Bình Thuận02/10/2023000
49An NhơnNhơn Hậu0054UBND xã Nhơn Hậu02/10/2023000
50An NhơnNhơn Thọ0055UBND xã Nhơn Thọ02/10/2023000
51Phù CátCát Trinh0056Hồ Suối Chay02/10/2023000
52Phù CátCát Thắng0057UBND xã Cát Thắng02/10/2023000
53Tuy PhướcPhước Thành0058Hồ Cây Thích02/10/2023000
54Vân CanhCanh Thuận0059Làng Hà Văn Trên02/10/2023000
55Vân CanhCanh Thuận0060UBND xã Canh Thuận02/10/2023000
56Vân CanhCanh Vinh0061Thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh02/10/2023000
57Vân CanhCanh Liên0062Làng Cát, xã Canh Liên02/10/2023000
58Phù CátCát Tường0063Hồ Cửa Khâu02/10/2023000
59Phù CátCát Hanh0064Hồ Bờ Sề02/10/2023000
60Phù CátCát Trinh0065Hồ Suối Chay02/10/2023000
61Phù MỹMỹ Đức0066Hồ Phú Hà02/10/2023000
62Phù MỹMỹ Trinh0067Hồ Trung Sơn02/10/2023000
63Phù MỹMỹ Hiệp0068Hồ Chí Hòa 202/10/2023000
64Phù MỹMỹ Thọ0069Hồ Hóc Nhạn02/10/2023000
65Phù MỹMỹ Phong0070Hồ Suối Sổ02/10/2023000
66Phù MỹMỹ An0071Hồ Đá Bàn02/10/2023000
67Phù MỹMỹ Chánh Tây0072Hồ Chòi Hiền02/10/2023000
68Phù MỹMỹ Lộc0073Hồ Vạn Định02/10/2023000
69Phù MỹMỹ Lộc0074Hồ Cây Sung02/10/2023000
70Phù MỹMỹ Châu0075Hồ Hóc Hòm02/10/2023000
71Phù MỹMỹ Hòa0076Hồ Tây Dâu02/10/2023000
72An LãoAn Tân0077Hồ Sông Vố02/10/2023000
73Hoài ÂnÂn Đức0078Hồ Phú Thuận02/10/2023000
74Hoài ÂnÂn Phong0079Hồ An Đôn02/10/2023000
75Hoài NhơnHoài Châu0080Hồ Hố Giang02/10/2023000
76Hoài NhơnHoài Đức0081Hồ Hóc Cau02/10/2023000
77Hoài NhơnHoài Mỹ0082Hồ Cây Khê02/10/2023000
78Tây SơnBình Thành0083Hồ Hòn Gà02/10/2023000
79Tuy PhướcPhước Thành0084Hồ Cây Da02/10/2023000
80Quy NhơnNhơn Phú0085Đập Phú Hòa02/10/2023000

Chú giải

  • -   : Dưới 50 mm
  • -   : Từ 50 - 100mm
  • -   : Từ 100 - 200mm
  • -   : Lớn 200 mm

Copyright © Chi cục thuỷ lợi Bình Định

Thiết kế Website Công ty TNHH ATGIS