Ngày:

STT
Quận/Huyện
Phường/Xã
Mã trạm
Vị trí Đo
Thời gian
20/4(?)
19/4 (?)
17/4 (?)
Báo động
1Quy nhon testQuy Nhon102Quy Nhon20/04/2021000
2Vĩnh ThạnhVĩnh Thuận0003Hồ Tà Niêng20/04/2021000
3Vĩnh ThanhVĩnh Thịnh0004Hồ Hòn Lập20/04/2021000
4Vĩnh ThạnhVĩnh Quang0005Xã Vĩnh Quang20/04/2021000
5Vĩnh ThạnhVĩnh Sơn0006Xã Vĩnh Sơn20/04/2021000
6Vĩnh ThạnhVĩnh Kim0007Xã Vĩnh Kim20/04/2021000
7Vĩnh ThạnhVĩnh Hiệp0008Xã Vĩnh Hiệp20/04/2021000
8An LãoAn Toàn0009Thôn 1 Xã An Toàn20/04/2021000
9An NhơnNhơn Khánh0011Đập Bảy Yến20/04/2021000
10An NhơnNhơn Lộc0012Đập Đồng Lợi20/04/2021000
11An NhơnP. Bình Định0013Đập Tháp Mão20/04/2021000
12An NhơnNhơn Thành0014Xã Nhơn Thành20/04/2021000
13An NhơnNhơn Hạnh0015Xã Nhơn Hạnh20/04/2021000
14Phù CátTT Ngô Mây0016Xí nghiệp KTCTTL 220/04/2021000
15Phù CátCát Thắng0017Đập Lão Tâm20/04/2021000
16Phù CátCát Hiệp0018UBND xã Cát Hiệp20/04/2021000
17Phù CátCát Nhơn0019UBND Xã Cát Nhơn20/04/2021000
18Phù CátCát Hưng0020Hồ Mỹ Thuận20/04/2021000
19Phù CátCát Tường0021Hồ Tường Sơn20/04/2021000
20Quy NhơnBùi Thị Xuân0023Phường Bùi Thị Xuân20/04/2021000
21Quy NhơnTrần Quang Diệu0024P. Trần Quang Diệu20/04/2021000
22Tây SơnBình Tân0025Hồ Thuận Ninh20/04/2021000
23Tây SơnBình Tường0026Đập Văn Phong20/04/2021000
24Tây SơnTây Phú0027Xã Tây Phú20/04/2021000
25Tây SơnBình Nghi0028Xã Bình Nghi20/04/2021000
26Tây SơnTây Xuân0029Xã Tây Xuân20/04/2021000
27Tây SơnBình Hoà0030Xã Bình Hoà20/04/2021000
28Tây SơnTây Giang0031Thôn Nam Giang, Xã Tây Giang20/04/2021000
29Tây SơnVĩnh An0033Xã Vĩnh An20/04/2021000
30Tuy PhướcPhước Hiệp0034Xí nghiệp KTCTTL 420/04/2021000
31Tuy PhướcPhước Thanh0035UBND xã Phước Thành20/04/2021000
32Tuy PhướcPhước Lộc0036UBND xã Phước Lộc20/04/2021000
33Tuy PhướcPhước An0037UBND xã Phước An20/04/2021000
34Vân CanhCanh Vinh0038Hồ Ông Lành20/04/2021000
35Vân CanhTT Vân Canh0039Hồ Suối Đuốc20/04/2021000
36Vân CanhCảnh Hiển0040Hồ Quang Hiển20/04/2021000
37Vân CanhCanh Vinh0041Xã Canh Vinh20/04/2021000
38Vân CanhCanh Hoà0042Xã Canh Hoà20/04/2021000
39Thanh testThanh test106Tex QN thanh20/04/2021000
40An NhơnNhơn Lộc0045Đập Đồng Lợi20/04/2021000
41An NhơnNhơn Hưng0046Đập Tháp Mão20/04/2021000
42An NhơnNhơn Hoà0047Đập Thạnh Hoà 120/04/2021000
43An LãoAn Toàn0050UBND An Toàn20/04/2021000
44Tây SơnTây Giang0032Thôn Hữu Giang, Xã Tây Giang20/04/2021000
45Vân CanhCanh Liên0044Làng Chồm, xã Canh Liên20/04/2021000
46Vĩnh ThạnhVĩnh Hảo0051Làng K11, xã Vĩnh Hảo20/04/2021000
47Tây SơnTây Thuận0052Thượng Sơn, Tây Thuận20/04/2021000
48Tây SơnBình Thuận0053UBND xã Bình Thuận20/04/2021000
49An NhơnNhơn Hậu0054UBND xã Nhơn Hậu20/04/2021000
50An NhơnNhơn Thọ0055UBND xã Nhơn Thọ20/04/2021000
51Phù CátCát Trinh0056Hồ Suối Chay20/04/2021000
52Phù CátCát Thắng0057UBND xã Cát Thắng20/04/2021000
53Tuy PhướcPhước Thành0058Hồ Cây Thích20/04/2021000
54Vân CanhCanh Thuận0059Làng Hà Văn Trên20/04/2021000
55Vân CanhCanh Thuận0060UBND xã Canh Thuận20/04/2021000
56Vân CanhCanh Vinh0061Thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh20/04/2021000
57Vân CanhCanh Liên0062Làng Cát, xã Canh Liên20/04/2021000

Chú giải

  • -   : Dưới 50 mm
  • -   : Từ 50 - 100mm
  • -   : Từ 100 - 200mm
  • -   : Lớn 200 mm

Copyright © Chi cục thuỷ lợi Bình Định

Thiết kế Website Công ty TNHH ATGIS