Số liệu báo cáo độ sâu ngập lụt lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, tỉnh Bình Định.

Chú ý:

Giờ :
v
Ngày :
Vị trí đo :
v

Quận/Huyện
Phường/Xã
Vị trí Đo ngập lụt
Đs hiện đo
Đs ngập lụt-2013
Mức ngập lụt
Giờ
Ngày đo
Số điện thoại
No data to display
Tổng số trạm: 0 | Lớn nhất: 0  mm - * Nhỏ nhất: 0  mm - | Ngày đo: