Ngày:

Vị Trí :

Tên Huyện Tên Xã Vị trí đo 19h - 1h 1h - 7h 7h - 13h 13h - 19h Tổng
Tổng số trạm: 0 | Lớn nhất: 0  mm - * Nhỏ nhất: 0  mm - * Trung bình: 0  mm | Ngày đo: 13/06/2024